ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. คลิกเมนู ลงทะเบียน/ส่งบทความ

2. Login เข้าสู่ระบบ สามารถใช้ Username Password เดียวกับการจัด MENETT ครั้งที่ผ่านมาได้ หากยังไม่มีให้ทำการลงทะเบียน (A)

* เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะแจ้งไปยังอีเมล์ที่ระบุ เพื่อยืนยันการลงทะเบียน ** กรณีที่เป็นการเข้สู่ระบบครั้งแรก ต้องทำการกรอกข่อมูลส่วนบุคคลให้เรียบร้อย

3. เมื่อทำการเข้าสู่ระบบและกรอกข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อย ให้ทำการเลือกประเภทการเข้าร่วมงานประชุม โดยหากต้องการส่งบทความให้ลงทะเบียนเป็นผู้เสนอบทความหรืออาจารย์เท่านั้น

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

4. เมื่อทำการเลือกประเภทการเข้าร่วมการประชุมเรียบร้อย ให้คลิกที่เมนู ส่งบทความ

5. กรอกข้อมูลบทความ พร้อมแนบไฟล์เอกสาร กด Save

* สามารถส่งได้มากกว่า 1 บทความ ** ติดตามผลการพิจารณาได้ทางเมนู "ผลการพิจารณา"