การลงทะเบียน

ที่ การลงทะเบียน วันสุดท้ายของการลงทะเบียน ราคา
1 ลงทะเบียนล่วงหน้าผู้นำเสนอบทความ สำหรับนิสิต/นักศึกษา
฿ 4,000 -
2 ลงทะเบียนล่าช้าผู้นำเสนอบทความ สำหรับนิสิต/นักศึกษา
สมัคร
฿ 5,000 -
3 ลงทะเบียนผู้ร่วมฟัง สำหรับนิสิต/นศ. แบบไม่ร่วมงานเลี้ยง
สมัคร
฿ 1,500 -
4 ลงทะเบียนผู้ร่วมฟัง สำหรับนิสิต/นศ. แบบร่วมงานเลี้ยง
สมัคร
฿ 2,000 -
5 ลงทะเบียน คณาจารย์/บุคคลทั่วไป ที่นำเสนอบทความ
สมัคร
฿ 6,000 -
6 ลงทะเบียน คณาจารย์/บุคคลทั่วไป ที่ไม่นำเสนอบทความ
สมัคร
฿ 6,000 -

ราคาลงทะเบียนผู้นำเสนอบทความ เป็นราคาต่อ 1 บทความ

ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน

ชื่อบัญชี ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา
ME-NETT 29 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 707-264674-5 สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำรองที่พัก

สำรองห้องพักราคาพิเศษผ่านทางคณะผู้จัดงาน ME-NETT 2015

  • เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 ทางคณะผู้จัดฯได้ประสานงานกับทางโรงแรม สำรองห้องพักในราคาพิเศษ ผ่านทางคณะผู้จัดฯโดยมีอัตราค่าบริการและรายละเอียดห้องพักดังนี้


สำรองห้องพักกับทางโรงแรม
http://www.greeneryresort.com
Reservations Telephone : + (66)  2661 2999 Ext. 401-404
Facsimile : + (66)  2661 2389
Online Reservations – With Immediate Confirmation
Email : reservations@greeneryresort.com